Северния край

Това е серевния край на плажа на Бяла. След него следват още няколко по-малки плажчета и идва божественото Карадере.

Това е серевния край на плажа на Бяла. След него следват още няколко по-малки плажчета и идва божественото Карадере.