Лозя

Бяла не е изоставила още селското стопанство в полза на туризма, както се случи в много други български курорти. Лозята са често срещани в околността.

Бяла не е изоставила още селското стопанство в полза на туризма, както се случи в много други български курорти. Лозята са често срещани в околността.