Още една снимка от Румънския бряг

Тази снимка от Румънския бряг показва, че разликите с Дуранкулак не са големи, както можеше да се предположи.

Тази снимка от Румънския бряг показва, че разликите с Дуранкулак не са големи, както можеше да се предположи.