Крайбрежната ивица на Дуранкулак

Крайбрежната ивица на Дуранкулак, както сами виждате е слабо развита и незасегната от мащабни строежи. Дано така да се запази по-дълго време.

Крайбрежната ивица на Дуранкулак, както сами виждате е слабо развита и незасегната от мащабни строежи. Дано така да се запази по-дълго време.