Граничен плаж

Дуранкулак е последната точка от Българската граница, след която започва Румъния. Тази снимка е от северния плаж на Дуранкулак на самата граница с Румъния.

Дуранкулак е последната точка от Българската граница, след която започва Румъния. Тази снимка е от северния плаж на Дуранкулак на самата граница с Румъния.