Плажа на Дуранкулак

Ако се загледате, ще видите много водорасли и други флора и фауна по плажа. Положението е същото и във водата, която е доста мътна и мирише силно. Това са едни от причините Дуранкулак да не е популярна туристическа дестинация.

Ако се загледате, ще видите много водорасли и други флора и фауна по плажа. Положението е същото и във водата, която е доста мътна и мирише силно. Това са едни от причините Дуранкулак да не е популярна туристическа дестинация.