Море от злато

Златната Добруджа, от която и Дуранкулак е част.

Златната Добруджа, от която и Дуранкулак е част.