На пътя

Това беше невероятно дружелюбно детенце, което ни упъти :)

Това беше невероятно дружелюбно детенце, което ни упъти :)