Любов

Това е снимка изпратена ни от млада любителка на фотографията, с която тя изразява любовта си към морето или поне ние така мислим :)

Това е снимка изпратена ни от млада любителка на фотографията, с която тя изразява любовта си към морето или поне ние така мислим :)