Жици

Дори и за миг не си помисляйте, че това място е откъснато от света - има електричество.

Дори и за миг не си помисляйте, че това място е откъснато  от света - има електричество.