Друг поглед към плажа

Плажът на Галата по неговага продължителност

Плажът на Галата по неговага продължителност