Галата отгоре

Гледка към най-северната част на плажа на Галата.

Гледка към най-северната част на плажа на Галата.