Фарът на Галата

Фарът на Галата е част от военна база, до която няма достъп.

Фарът на Галата е част от военна база, до която няма достъп.