Пътя до плажа

Повечето посетители стигат до плажа с кола. Разбира се това не е предвидено и паркирането е почти невъзможно.

Повечето посетители стигат до плажа с кола. Разбира се това не е предвидено и паркирането е почти невъзможно.