Кучета

Кучетата също се разхлаждат в река Камчия. Това също така ги спасява и от комарите.

Кучетата също се разхлаждат в река Камчия. Това също така ги спасява и от комарите.