Лозенец

Приятно място с ретро атмосфера. Интересно защо е подминато от тайфуна на магахотелизацията...