Крайбрежие

Част от бреговете на Слънчев бряг.

Част от бреговете на Слънчев бряг.