Дюните на Слънчев бряг

Уникалните пясъчни дюни скоро ще са история. Заедно с тях ще пострада и ксерофитната тревна растителност.

Уникалните пясъчни дюни скоро ще са история. Заедно с тях ще пострада и ксерофитната тревна растителност.