Всичко е платено

Всичко е платено на Слънчев бряг.

Всичко е платено на Слънчев бряг.