Растителност

Характерна ксерофитна растителност за пясъчните дюни. В далечината наблюдаваме хотелски комплекс.

Характерна ксерофитна растителност за пясъчните дюни. В далечината наблюдаваме хотелски комплекс.