Модерни дворци

В тази част на плажа хотели, приличащи на замъци са "кацнали" директно върху дюните.

В тази част на плажа хотели, приличащи на замъци са "кацнали" директно върху дюните.