Пренаселен

Типична гледка за пренаселен български плаж.

Типична гледка за пренаселен български плаж.