Кораб

Тази част на дюните не е застроена, но кораб приспособен за бар е разположен върху редки растителни видове.

Тази част на дюните не е застроена, но кораб приспособен за бар е разположен върху редки растителни видове.