Самотна

Колко ли самотно е тази скала останала сама във водите до Тюленово.

Колко ли самотно е тази скала останала сама във водите до Тюленово.