Пристанище

Тези няколко лодки съставляват пристанището на Тюленово.

Тези няколко лодки съставляват пристанището на Тюленово.