Канал към морето

Не е ясно откъде идва тази вода, но сигурно съдържа цялата флора и фауна. Ако се изследва резултатите биха стигнали за написването на дисертация.

Не е ясно откъде идва тази вода, но сигурно съдържа цялата флора и фауна. Ако се изследва резултатите биха стигнали за написването на дисертация.