Чешма във Варна

От тази чешма тече вода, а не злато.

От тази чешма тече вода, а не злато.