Водна мина

Стара водна мина, която може да бъде видяна във Военния музей във Варна.

Стара водна мина, която може да бъде видяна във Военния музей във Варна.