Пътя

Тази снимка показва пътя до Варвара, който е характерен и за околността. Той е много тесен и изровен по краищата. Много често по този път се пукат гуми, поради честото слизане - качване на банкета или пък се чупят огледала при разминаването на колите.

Тази снимка показва пътя до Варвара, който е характерен и за околността. Той е много тесен и изровен по краищата. Много често по този път се пукат гуми, поради честото слизане - качване на банкета или пък се чупят огледала при разминаването на колите.